Lades

Lades

  bazen deprem kadar yıkıcı olabiliyor gidişler bazen ölüm kadar sonsuz olabiliyor sevişler bazen sen kadar hain olabiliy ...

Bekle

Bekle

benim hayata yaklaşımımdaki sadeliğim senin hayata yaklaşımındaki hayalperestliğine benzemez ben hem insanlara güvenirim hem de insanları severi ...

Soru İşareti?

Soru İşareti?

Aşk soru işareti gibidir; aşağıdan başlayıp yukarı- ya doğru çıkarsın, boynunu bükersin ve arkasından bü- yük bir aşağı kayış ba ...

Efsun

Efsun

sen sus bütün şehir ardından ağlasın sen ağla bütün şehir ardından sussun ağlama sakın kendini kör kuyulardan üst ...

Ana Son

Ana Son

üstüm bir küfre bulanmıştır bunamış gerçekler serkeştir yaşam tarzımız budur birazda yorgunuz gelmeyen yârin yolsuzluğu ...

Aldan-ma

Aldan-ma

bu şehir seni aldatır bu düzenbaz ilişkiler üstümüze dirhem dirhem ihanetler dağılır saçların efkardan alnının çi ...

Gülme Ne Olur

Gülme Ne Olur

gülme bakışlarına nazar olur gelme beklediğimden habersizsin üstümde ahvali muzdariplik korkusu sustası nankör bir kedinin ağ ...